KAVVV Petanque
Verzekering - zaterdag 30 oktober 2021

Dossiernummers
     Petanque Antwerpen

 

Verzekeringspolis

     Algemene voorwaarden sportongevallenpolis

     Polis 45.377.693

Aangifteformulier

     Blanco ongevalformulier 45.377.693
          steeds versturen naar KAVVV&FEDES-Secretariaat
          tav Van Bogaert Davy - Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem